Παραγωγές για τηλεόραση,
websites και social media.

Θέματα επικαιρότητας, εκδηλώσεις,
διαφημιστικά, mini documentaries.