ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Πιερίας ενημερώνει το κοινό σχετικά με μύθους και απορίες για τον διαβήτη.
--------------------------------------------------------------------------------


Κινηματογράφηση: 11/06/2022 @Olympus Media Productions

Τοποθεσία: Κατερίνη

---------------------------------------------------------------------------------

Ολόκληρο το video:
Σχετικά:


Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Πιερίας δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό:

Να προάγει και να προωθεί την μελέτη των αιτιών και της αντιμετώπισης του διαβήτη, των επιπλοκών και προβλημάτων (ψυχολογικών, κοινωνικών κλπ.) που προκύπτουν από τη νόσο αυτή.


Να προάγει την μελέτη, την γνώση και την επιμόρφωση από επιστημονικής και κλινική πλευράς του διαβήτη στους γιατρούς (παιδιάτρους, παιδοψυχολόγους κλπ.) νοσηλευτικό προσωπικού, ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς και γενικά όσους με οποιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη νόσο αυτή και τις επιπλοκές της.


Να ενθαρρύνει και να ενισχύει την έρευνα για τον διαβήτη και τις επιπλοκές του.


Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους διαβητικούς και τους γονείς τους για την σωστή αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του και των τρόπων πρόληψής τους για την επίλυση των ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τον διαβήτη.


Να βοηθά στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.


Να προωθεί την προηγμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του, ενθαρρύνοντας, φροντίζοντας και βοηθώντας όλους όσους ασχολούνται με την εκπαιδευτική θεραπεία των διαβητικών παιδιών και εφήβων.


Να ευαισθητοποιεί την πολιτεία, την κοινή γνώμη, τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την υγεία και τους κοινωνικούς φορείς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαβητικά παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους και στην αναγκαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων.


Να προωθεί την δημιουργία παιδικών και εφηβικών κατασκηνώσεων για παιδιά και εφήβους που πάσχουν από διαβήτη.


Να προωθεί την οργάνωση επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που αφορούν στον διαβήτη ενηλίκων, παιδιών και των εφήβων.


Να προωθεί την συνεργασία ή σύνδεση με άλλους συλλόγους με τους ίδιους σκοπούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Στις αρμοδιότητες του συλλόγου είναι και η ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και δράσης που αποβλέπει στην επίλυση των κάθε είδους προβλημάτων που απασχολεί τον διαβητικό.


Ο σύλλογος υποβάλλει υπομνήματα και πραγματοποιεί παραστάσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα και κοινωνικούς φορείς, κινητοποιήσεις και γενικά κινεί κάθε νόμιμη και πρόσφατη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο.


Οργανώνει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και ενώσεις, εταιρείες και οργανισμούς επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή στρογγυλές τράπεζες και συνέδρια εθνικά ή διεθνή.


Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια στην έδρα του σωματείου καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, εκδίδει περιοδικά και ενημερωτικά έντυπα ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων ευρύτερου περιεχομένου σωματείων και εταιρειών.


Εκδίδει μελέτες, μονογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μαγνητοσκοπήσεις, ταινίες και οτιδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγωγή-θεραπεία και αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του των παιδιών και εφήβων και για την ειδική καθοδήγηση των γονέων διαβητικών παιδιών και εφήβων και του γενικού πληθυσμού πάνω στα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτόν.


Συμμετέχει στην μέριμνα για την κοινωνική αποκατάσταση των διαβητικών παιδιών και εφήβων και αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο σε τέτοια άτομα και σε συγγενείς τους.


Επίσης η Ένωση Διαβητικών διαθέτει κοινωνικό φαρμακείο αντίστοιχων φαρμάκων προς τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη στα οποία δίνονται δωρεάν φάρμακα και αναλώσιμα εάν είναι οικονομικά δυσχερή, επίσης άτομα-μέλη του συλλόγου με σακχαρώδη διαβήτη μπορούν να ανταλλάσσουν-χαρίζουν φάρμακα σε άτομο με οικονομική δυσκολία εφόσον διαθέτουν πλεόνασμα των φαρμάκων-αναλωσίμων τους.


diabetessocietypieria@gmail.com


#diabetes #διαβήτης

394 Προβολές